شهدا

زندگی نامه شهید حجة الاسلام محمدحسین باقری

/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C

در اسلام که اینهمه روی مساله ولایت تاکید شده است برای اینست که محور جامعه اسلام باعث حرکت منظم و با هدف جامعه با نگاه دینی است ولایت و امامت است در عصر حاضر هم برای نجات از طاغوت باید با محوریت امام خمینی(روحی فداه) حرکت کرد تا هم دین مان زنده بماند هم روحمان.